Incepand cu anul 2021, urmare a modificarii Legii 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea pot sa opteze, la cerere, pentru bilete gratuite pentru transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Optiunea se face printr-o cerere depusa la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures, completata de persoana cu handicap sau de reprezentantul legal al acesteia. În situaţia în care persoana cu handicap optează pentru bilete de transport interurban, aceasta nu poate solicita si decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, Insoţitorului sau furnizorului de servicii sociale se face astfel: -pentru persoanele cu handicap grav: in limita a 24 calatorii, maxim 1.500 lei anual; -pentru persoanele cu handicap accentuat: in limita a 12 calatorii, maxim 750 lei anual. 

Suma aprobata spre decontare va fi stabilită pe baza tarifelor practicate de SNTFC pentru  călătoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, raportat la numărul de  kilometri parcursi.  

Persoanele cu handicap care au optat pentru decontarea carburantului vor depune la sediul DGASPC Mures, in maxim 60 de zile de la efectuarea calatoriei, urmatoarele documente: – Cererea de decontare formular tipizat-; – Bonuri fiscale de carburant, emise si stampilate de societăţile de distribuţie a produselor petroliere (bonurile vor fi emise inaintea sau cel tarziu in ziva efectuarii calatoriei, in perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap); – Copie dupa documentele de identitate; – Certificat de încadrare în grad de handicap; – Extras de cont cu codul IBAN al contului deschis pe numele persoanei cu handicap/reprezentantului legal-daca este cazul; – Actul prin care este desemnat reprezentantul legal daca este cazul. 

Cererile, tarifele si informaţii suplimentare se pot obţine pe pagina de internet a DGASPC Mureş https://www.dgaspcmures.ro/informatii.html si la numerele de telefon 0265-215512 int. 40 de luni pana vineri (in zilele lucratoare), intre orele 09:00-12:00. 

Solicita Ajutor
Grupul vulnerabil din care faci parte*
Solicita ajutor privind:*
Mesaj*
Atasament
Maximum file size: 5 Mo
Fisiere acceptate: PDF, Word, JPG, PNG